• Zadzwoń
  • Czynne całą dobę!
  • ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 28, Zawiercie

O firmie

Codziennie stykamy się z bólem i problemami jakie nurtują rodziny zmarłej osoby, po jej odejściu.

Doświadczenie pozwala nam zrozumieć sytuację rodzin pogrążonych w żałobie, dzięki czemu, możemy pomóc Państwu przetrwać ten trudny czas.

W naszej działalności kładziemy szczególny nacisk na to, aby uroczystości żałobne miały taką oprawę jak żadne inne; zdajemy sobie sprawę z wagi zaufania jakim obdarzają nas Państwo, oddając w nasze ręce organizację tak ważnej dla Was uroczystości.

Dokładamy wszelkich starań, aby ostatnie chwile z najbliższą osobą, były czasem do modlitwy, przemyśleń i wspomnień, atmosfera wyciszenia jest istotą żałoby.

 

przydatne wskazówki

Dla większości z nas informacja o śmierci bliskiej nam osoby jest szokiem. Często nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i podejmować decyzji.

Znając ten problem w krótki sposób chcielibyśmy przekazać kilka informacji, które w tej ciężkiej chwili pomogą w pierwszym etapie organizacji pogrzebu.

Najczęściej lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu, z którą należy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego gdzie wystawią Akt Zgonu. Następnie należy udać się do zakładu pogrzebowego. Od tej chwili wszelkie dalsze formalności i zadania związane z organizacją pochówku przejmuje na siebie zakład pogrzebowy. 
W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Następnie, po wystawieniu powyższego dokumentu należy zadbać o przewiezienie osoby zmarłej z domu do chłodni przez zakład pogrzebowy. W tej sytuacji wystarczy zadzwonić do Centrum Pogrzebowego Kaliński pod nr tel. 780 121 163 lub 780 151 866, gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu pogrzebowego przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.

Przybyli na miejsce pracownicy przedstawiają różne rozwiązania i wyjaśniają wszelkie wątpliwości związane z organizacją pochówku. Przewiezienie osoby zmarłej następuje do własnej chłodni, gdzie osoba zmarła przebywa do czasu organizacji pogrzebu. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów i opłat, związanych z przewozem i wynajmem.

Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada w zakresie organizacji pogrzebu, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się wcześniej przywiezieniem ciała zmarłego do chłodni .
W przypadku zgonu osoby w miejscu publicznym, w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Następnie należy zadzwonić do Centrum Pogrzebowego Kaliński tel. 780 121 163 lub 780 151 866, gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu pogrzebowego przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej. 
Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku, lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych na skutek wypadku lub przestępstwa przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej, celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacenie tego przewozu należy do zadań prokuratury.

Przewoźnicy nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodziny osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok z miejsca wskazanego przez prokuratora do zakładu medycyny sądowej, gdyż są opłacani przez prokuraturę.

Nie mają także uprawnień do informowania rodziny o zgonie danej osoby. W tym przypadku, tak samo jak w poprzednich, wybór zakładu pogrzebowego należy tylko i wyłącznie do najbliższych zmarłej osoby.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone przez KALIŃSKI S.J. © 2020-2021

DEA STUDIO